Browse New Inventory

14 Vehicles Found
 • 2018 Kia Rio EX Sedan
  2018 Kia Rio EX
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180503
  Price $25,605
 • 2018 Kia Rio EX Sedan
  2018 Kia Rio EX
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180281
  Price $23,705
 • 2018 Kia Rio EX Sedan
  2018 Kia Rio EX
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180282
  Price $25,605
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181092
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180738
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180779
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181073
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181081
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181043
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180785
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181199
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181032
  Price $19,880
 • 2018 Kia Rio LX+ Sedan
  2018 Kia Rio LX+
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K181192
  Price $19,880
 • 2017 Kia Rio Sedan
  2017 Kia Rio
  1.6L 6 speed automatic Front-wheel Drive K171234
  Price $21,655