Browse New Inventory

53 Vehicles Found
 • 2017 Kia Sorento 2.0L LX Turbo SUV

  2017 Kia Sorento 2.0L LX Turbo

  2.0L 6 speed automatic All-wheel Drive K170350
  Price $35,135
 • 2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater

  2.4L 6-Speed Automatic AWD K190617
  Price $35,080
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190640
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190295
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190311
  Price $32,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190637
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190679
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190630
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190648
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190641
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190116
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190148
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190460
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190659
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190680
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190229
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190280
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190237
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190432
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190462
  Price $30,380
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190511
  Price $30,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190203
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190197
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2019 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190638
  Price $30,380
 • 2018 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2018 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180027
  Price $30,235
 • 2018 Kia Sorento 2.4L LX SUV

  2018 Kia Sorento 2.4L LX

  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K180001
  Price $32,335
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190625
  Price $51,450
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190560
  Price $47,450
 • 2018 Kia Sorento 3.3L SUV

  2018 Kia Sorento 3.3L

  3.3L 6 speed automatic All-wheel Drive K181058
  Price $45,880
 • 2018 Kia Sorento 3.3L SUV

  2018 Kia Sorento 3.3L

  3.3L 6 speed automatic All-wheel Drive K180566
  Price $40,835
 • 2019 Kia Sorento 3.3L EX SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L EX

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190643
  Price $43,450
 • 2019 Kia Sorento 3.3L EX SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L EX

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190668
  Price $40,950
 • 2019 Kia Sorento 3.3L EX SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L EX

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190682
  Price $43,450
 • 2019 Kia Sorento 3.3L EX SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L EX

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190645
  Price $43,450
 • 2019 Kia Sorento 3.3L EX SUV

  2019 Kia Sorento 3.3L EX

  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190167
  Price $43,150