Browse New Inventory

59 Vehicles Found
 • 2017 Kia Sorento 2.0L LX Turbo SUV
  2017 Kia Sorento 2.0L LX Turbo
  2.0L 6 speed automatic All-wheel Drive K170350
  Price $35,135
 • 2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190379
  Price $34,780
 • 2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190380
  Price $34,780
 • 2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190303
  Price $34,780
 • 2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L EX 7-Seater
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190353
  Price $34,780
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190148
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190197
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190237
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190311
  Price $32,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190203
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190116
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190228
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190219
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190229
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190295
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190255
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K190310
  Price $32,580
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190199
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190151
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190184
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190280
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190300
  Price $30,080
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190215
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190185
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190250
  Price $30,280
 • 2019 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2019 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K190343
  Price $30,280
 • 2018 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2018 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic All-wheel Drive K180001
  Price $32,335
 • 2018 Kia Sorento 2.4L LX SUV
  2018 Kia Sorento 2.4L LX
  2.4L 6 speed automatic Front-wheel Drive K180027
  Price $30,235
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190405
  Price $51,150
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190399
  Price $47,150
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190218
  Price $50,950
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190309
  Price $50,950
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190160
  Price $50,950
 • 2019 Kia Sorento 3.3L SUV
  2019 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 8 speed automatic All-wheel Drive K190334
  Price $51,150
 • 2018 Kia Sorento 3.3L SUV
  2018 Kia Sorento 3.3L
  3.3L 6 speed automatic All-wheel Drive K180488
  Price $41,035